Book an Appointment with City Government of San Juan: Online Appointment System para sa Undas 2020 ng Lungsod ng San Juan.
Maaari niyo pong bisitahin ang inyong mga minamahal na namayapa sa pamamagitan ng pag-register sa inyong pagbisita mula Oktubre 16-28 at Nobyembre 5-15.

Limitado sa 300 slots lamang kada dalawang oras mula 7am hanggang 11pm ang maaaring magparehistro, 270 para sa public cemetery at 30 para sa private cemetery. Hanggang dalawang oras lamang po ang pagbisita subali’t maaari po kayong magpa-book muli sa ibang araw kung nais niyo pong bumalik. Kung may kasama po kayo, ISA LAMANG ANG PUWEDE NINYONG ISAMA at maaari pong i-register na rin siya ng hiwalay sa online appointment system na ito. Siguraduhing magpa-rehistro isang araw bago ang inyong napiling araw.

SARADO PO ANG SEMENTERYO MULA OKTUBRE 29 HANGGANG NOBYEMBRE 4. Kung nanaisin naman pong magtungo ng sementeryo nang mas maaga kaysa sa Oktubre 15 o lagpas sa Nobyembre 15 ay hindi na po kailangang magparehistro at maaaring dumiretso na sa sementeryo anumang oras.

Maraming Salamat po!
City Government of San Juan
Government