Book an Appointment with Ifor Williams Trailers: Croeso i amserlen Ystafell Ymgynnull Ifor Williams Trailers ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022. Mae modd dewis slot o awr ar gyfer eich ysgolion gael ymgynnull ac ymarfer. Mi fydd piano neu bysellfwrdd ar gael.
Edrychwn ymlaen i\'ch gweld a\'ch croesawu i\'r Maes!

Welcome to the Ifor Williams Trailers Assembly Room timetable for the Denbighshire Urdd Eisteddfod 2022.
One hour slots can be resevered for your schools to assemble and practice. A piano or keyboard will be available for use.
We look forward to seeing you and welcoming you to the Maes!
Ifor Williams Trailers
Events and Entertainment/Manufacturing