Book an Appointment with Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman: SELAMAT DATANG JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH

1. Sila pastikan tuan/puan menerima e-mel pengesahan untuk ditunjukkan kepada petugas kaunter saringan/perkhidmatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan.

2. Sila pastikan tuan/puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

3. Sila pastikan semua dokumen telah LENGKAP sebelum hadir untuk berurusan di kaunter Mahkamah.

4. Pihak Mahkamah boleh membatalkan/menjadualkan semula sesi temujanji jika perkara 1 - 3 di atas tidak dipatuhi atau terdapat perubahan arahan dari semasa ke semasa.

5. KEMUDAHAN TEMUJANJI INI HANYALAH UNTUK PERKHIDMATAN DI
- MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
- MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
- BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH
- URUS SETIA JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

**PASTIKAN TUAN/PUAN BERALAMAT/ TINGGAL DI DAERAH BERKENAAN
***SILA HUBUNGI MAHKAMAH BERKENAAN UNTUK SEBARANG PERTANYAAN
ATAU
***SILA LAYARI LAMAN WEB https://syariah.kedah.gov.my UNTUK SEBARANG INFORMASI
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman
Officials/Legal Services