Book an Appointment with JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG: Assalamualaikum wbt

1. Sila pastikan tuan / puan menerima emel pengesahan untuk dikemukakan kepada petugas kaunter saringan / perkhidmatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan.

2. Sila pastikan tuan / puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

3. Sila pastikan dokumen telah lengkap sebelum hadir untuk berurusan di kaunter Mahkamah.

4. Pihak Mahkamah boleh membatalkan / menjadualkan semula sesi temujanji jika perkara 1, 2 dan 3 di atas tidak dipatuhi atau terdapat perubahan arahan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG
Officials/Legal Services