Book an Appointment with DR SITI SCAN: PENGUMUMAN
Dengan berat hati, dukacita dimaklumkan baby scan akan berhenti beroperasi kerana Dr Siti akan meneruskan kerjaya beliau di pertubuhan baru.

Jutaan Terima Kasih kepada semua yang telah menyokong Dr Siti Scan sepanjang 10 tahun beroperasi.

Kami sangat menghargainya.
DR SITI SCAN
Medical/ULTRASOUND SCAN