Book an Appointment with Kerk Wat Werk: >Welkom by WERK WAT WERK se Besprekingstelsel<

- Daar moet vir elke persoon wat die diens gaan bywoon AFSONDERLIK bespreek word.
- Geen kinders onder 12-jaar word toegelaat nie.
- Maak asseblief seker om 20-minute voor die diens by die kerk te wees vir registrasie.


Besprekings maak elke Dinsdag om 09:00am oop en sluit elke Saterdae om 11:59am.
Kerk Wat Werk
Personal Meetings and Services/Spiritual Services