Book an Appointment with Kerk Wat Werk: >Welkom by WERK WAT WERK se Besprekingstelsel<

- Daar moet vir elke persoon wat die diens gaan bywoon AFSONDERLIK bespreek word.
- Maak asseblief seker om 20-minute voor die diens by die kerk te wees vir registrasie.


Besprekings maak elke Dinsdag om 09:00am oop en sluit elke Saterdae om 11:00am.


Sondag 4 Oktober begin Jam Kinderkerk weer. Tye en ouderdomme is as volg:
2 en 3 jariges - 11 uur
Graad RRR, RR en R - 9 uur
Graad 1 tot 3 - 11 uur
Graad 4 tot 7 - 9 uur


Probeer ASB die dienste dienooreenkomsig bywoon. Indien u nie kan sal ons verstaan en die kinders steeds akkommodeer.


Kinders hoef nie te bespreek nie. Ouers moet wel.
Kerk Wat Werk
Personal Meetings and Services/Spiritual Services