Book an Appointment with Jabatan Kehakiman Syariah Selangor:

1. Sila pastikan tuan/puan menerima e-mel pengesahan untuk ditunjukkan kepada petugas kaunter saringan/perkhidmatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan.

2. Sila pastikan tuan/puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

3. Sila pastikan semua dokumen telah LENGKAP sebelum hadir untuk berurusan di kaunter Mahkamah.

4. Pihak Mahkamah boleh membatalkan sesi temujanji jika perkara 1 - 3 di atas tidak dipatuhi.

5. Pihak Mahkamah berhak/boleh membatalkan/menjadualkan semua janjitemu sekiranya terdapat perubahan atau arahan kerja dari semasa ke semasa.

6. Jika tuan/puan ingin membatalkan temujanji, sila klik pada pautan di dalam e-mel pengesahan yang telah tuan/puan terima.

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
Officials/Legal Services