Book an Appointment with Jabatan Kehakiman Syariah Selangor:

1. Sila pastikan tuan/puan menerima e-mel pengesahan untuk ditunjukkan kepada petugas kaunter saringan/perkhidmatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan.


2. Sila pastikan tuan/puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.


3. Sila pastikan semua dokumen telah LENGKAP sebelum hadir untuk berurusan di kaunter Mahkamah.


4. Pihak Mahkamah boleh membatalkan/menjadualkan semula sesi temujanji jika perkara 1 - 3 di atas tidak dipatuhi atau terdapat perubahan arahan dari semasa ke semasa.


Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
Officials/Legal Services