Book an Appointment with Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah: 1. Sila Pastikan Tuan/Puan menerima e-mail pengesahan untuk ditunjukkan kepada petugas kaunter saringan/perkhidmatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan.


2. Pastikan Tuan/puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.


3.Sila pastikan dokumen telah lengkap sebelum hadir berurusan dikaunter Mahkamah.


4.Pihak Mahkamah boleh membatalkan/menjadualkan semula sesi temujanji jika perkara 1 - 3diatas tidak dipatuhi atau terdapat perubahan arahan dari semasa ke semasa.


5. Sistem temujanji ini boleh dibuat untuk pendaftaran kes di 12 Mahkamah Syariah Daerah diseluruh Negeri Sabah.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah
Officials/Legal Services